مقایسه بین مدل های مختلف هدست


Headset Sony Ericsson HBH-600 _ HBH-602 _ HBH-660

Nokia HS-4W _ HS-11W _ HDW-3

Jabra BT250 _ BT 330 _ BT 800

dufi_shop_ezi@yahoo.com


اما یک نکته مهم:

 

ابتدا باید دانلود کنید

برای دانلود کردن روی عکس یا نوشته انگلیسی هر مقاله کلیک کرده سپس محل ذخیره شدن در هارددیسکتتان را مشخص کرده و OK کنید

 بعد از دانلود

به محل SAVE شد در هارد خود رفته و Un Zip کنید و سپس با Office Word مقاله را مشاهده کنید

مطمئن باشد دیدن مقاله آن هم کاملا فارسی و با داشتن قیمت همه مدل ها، ارزش دانلود کردن را دارد